card

Дотор цахилгаан хангамж

 

Танилцуулга үзэх

ProСube.D Ерөнхий самбар

ProCube загварын самбарууд нь дифференциал болон энгийн автомат, рубильник, автомато сэлгэн залгагч, цэнэг шавхагч, гал хамгаалагч, ачаалал таслагч, хамгаалалтын реле, дагалдах тоноглол болон холболт хэлхээнүүдийг багтаасан модуль хэмжээст самбар юм.

Хүсэлт илгээх