card

ЯКНО

Бэлэн байхгүй

ИУХ1-ЯКНО загварын ил уул уурхайн өндөр хүчдэлийн бие даасан хорго нь өндөр хүчдэлтэй уурхайн экскаватор, өндөр хүчдэлийн хөдөлгүүр, хүчний трансформатор, өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмж, газар ухагч машин, конденсатор болон компрессорын төхөөрөмж зэргийг цахилгаан дамжуулах сүлжээнд холбох зориулалттай бүтээгдэхүүн юм. 

БҮТЭЦ: 

  1. Хуурай салгуурын хэсэг: Оруулгын хүчдэлийг хүлээн авч тоноглолуудад дамжуулах үүрэгтэй. 
  2. Удирдлагын хэсэг: Бүтээгдэхүүний бүх тоног төхөөрөмжүүдийг хамгаалах үүрэгтэй.  
  3. Хүчдэлийн трансформаторын хэсэг: Өндөр хүчдэлийг хувиргаж дамжуулах үүрэгтэй.
  4. Кабель газардуулгын хэсэг: Бүтээгдэхүүний ерөнхий газардуулга хийх үүрэгтэй. 

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 

  • Тоос шороо, ус чийгээс хамгаалагдсан бүтэцтэй бөгөөд IP-54 хамгаалалтын зэрэгтэй. 
  • Удирдлагын хэсэгт хамгийн найдвартай хамгаалалтын тоноглол вакум таслуур суурилуулсан. 
  • Хамгаалалтын 9 хоригийг хаалга бүрт суулгасан.

Тус бүтээгдэхүүн нь хамгийн хэцүү орчин, хамгийн хүнд нөхцөлийг тэсвэрлэхийн тулд зохион бүтээгдсэн төдийгүй захиалагч, хэрэглэгчээ хариуцлагатай уул уурхайн компани байх боломжийг нэмэгдүүлдэг. 

ТАНИЛЦУУЛГА ҮЗЭХ БОЛ ЭНД ДАРНА УУ

Үнийн санал


Хүсэлт илгээх