card

АТП-630А

Бэлэн байхгүй

400кВа чадалтай агаарын трансформаторын дэд өртөөний бүх тоноглол, бүтэц нь гадна орчны тодорхой өндөрт тусгай тавцан бүхий тулгуур дээр, эсвэл агаарын шугамын хөндөл бүхий тулгуур дээр хаалт, хашилт шаардагдахгүй ил суурилагддаг.

ОХУ-ын “Кореневский завод” үйлдвэрийн ерөнхий болон гаралтын РПС загварын рубильник суурилуулан CCA шиннээр холболт хийж туршилтын лабораторид баталгаажуулдаг.
АТП-ий оруулга талд тоолуур, гүйдлийн трансформаторын хэлхээг битүүмжлэн, лацдах  зориулалтаар нэмэлт хэсэг гаргасан бөгөөд 4-6 хүртэл гаргалгатайгаар үйлдвэрлэж байна.

Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД43-101-03, УБЦТС ТӨХК-ийн техникийн шаардлагууд болон  IP-43 хамгаалалтын зэрэглэлийг бүрэн хангасан чанартай бүтээгдэхүүн юм.

ТАНИЛЦУУЛГА ҮЗЭХ БОЛ ЭНД ДАРНА УУ.

Үнийн санал


Хүсэлт илгээх