card

ProCube.DS54

Бэлэн байхгүй

ProCube.DS54 /PC.DS54/ загвар нь бүх төрлийн барилга байгууламжид гэрэлтүүлгийн самбар, ослын гэрэлтүүлгийн самбар болон хуваарилах самбарын зориулалтаар ашигладаг.
Тус самбарт зөвхөн 54 фазын МСВ загварын автомат таслуураар тоноглож хананд тусгай зориулалтын тогтоогчийн тусламжтайгаар суурилуулна. Мөн хананд ил болон далд суурилуулах, гаралтын клемтэй болон клемгүй гэсэн 4 төрлөөр үйлдвэрлэж байна.

  • ProCube.DS-W0-54К /ил суурилуулах клемтэй загвар/
  • ProCube.DS-W0-54 /ил суурилуулах клемгүй загвар/
  • ProCube.DS-WF-54К /далд суурилуулах клемтэй загвар/
  • ProCube.DS-WF-54 /далд суурилуулах клемгүй загвар/

ProCube.DSW054К болон ProCube.DSWF54К загвар нь гаргалга талд клем суурилуулж өгснөөр холболт хийх явцын аюулгүй байдал болон богино залгааны гүйдлээс хэрэглэгчийн цахилгаан хэрэгслийг найдвартай хамгаална. Их бие, тоноглол холболт болон жааз хаалга гэсэн 3 хэсгээс бүрдэнэ.

Хэрэглэгчийн хүсэлтээр барилгын хийц загварт тохируулан өнгө будгийг хослуулах боломжтой төдийгүй овор хэмжээ бага авсаархан хийцтэй самбар юм. 

Үнийн санал


Хүсэлт илгээх