card

КСО

Бэлэн байхгүй

КСО загварын нэг талын үйлчилгээтэй 10/(6)кВ-ын хүчдэлд ажиллах хуваарилах хоргыг ОХУ-ын Гост стандартад бүрэн нийцсэн үйлдвэрийн албан ёсны лицензтэй тоноглолуудаар тоноглон үйлдвэрлэж байна.

КСО нь өндөр хүчдэлийн таслуур эсвэл салгуурын ажлын хутга залгаатай үед газардуулгын хутга ба холболтын салгуур залгах, газардуулгын хутга залгаатай үед салгуур залгах зэрэг хүчдэлд нэрвэгдэх эрсдэлээс бүрэн хамгаалсан механик хоригуудтай.

  • Ачаалалттай үед таслалт, залгалт хийх боломжтой.
  • КСО нь салгуурын дээд хэсэгт өндөр талын кабелыг холбох зориулалтын шин гаргаж өгснөөр өндрийн кабелыг огцом нугалж боох шаардлагагүй болсон бөгөөд холболтын аюулгүй байдал, кабелын найдвартай ажиллагааг бататгаж өгсөн.
  • Өндөр талын кабелын үзүүрийг перпендикуляр шиннд холбох ба энэ нь боолтыг чангалж суллахад бусад кабель болон шиннд гар хүрэх эрсдэлийг зогсоосон.
  • Аянгын болон дотоод хэт хүчдэлийг шууд газардуулж, трансформатор болон холболтын хэсгүүдийг найдвартай хамгаалдаг ОХУ-ын ОПН тоноглол суурилуулсан.
  • Кабель орж гарах бүх нүхийг зориулалтын зөөлөвч резинээр жийрэглэн бүрж, кабель нэг бүрийг хамгаалсан.
  • Өндөр талын давхар хаалганы дунд өндрийн запас гал хамгаалагч хадгалах хайрцагтай. Энэхүү хайрцаг нь засвар үйлчилгээ хийх хүнд саад болохооргүй байрлалтай бөгөөд шаардлага гарсан үед запас гал хамгаалагчийг ямар ч төвөггүйгээр авах боломжтой.
  • Гүйдэл дамжуулах өндөр чадвартай, хөнгөн бөгөөд уян ССА шиннээр холболт хийдэг

Үнийн санал


Хүсэлт илгээх