card

Дотоод хэрэглээний хайрцаг

Бэлэн байхгүй

Дотоод хэрэглээний самбар нь дотроо 1-3 фазын автомат таслуур суурилуулж Хаалттай трансформаторын дэд өртөөний байгууламж доторх гэрэлтүүлэг болон розеткийг тэжээлээр хангах зориулалттай хуваарилах самбар юм.

Үнийн санал


Хүсэлт илгээх