card

ProCube.T3

Бэлэн байхгүй

ProCube.T3 загвар нь 3 ширхэг тоолуур суурилуулах гадна зориулалтын 0.4кВ-ын тоолуурын хуваарилах хайрцаг юм.
Захиалагчийн хүсэлтээр дараах 4 төрлөөр тоноглож үйлдвэрлэдэг.

  • Энгийн автомат таслуур
  • Дифференциал автомат таслуур
  • Рубильник
  • Дифференциал автомат таслуур болон рубильник

Энэхүү тоолуурын хуваарилах хайрцаг нь хэрэглэгч болон тогны байцаагч нарын үйл ажиллагааны хяналтыг хялбаршуулсан хийцтэй бөгөөд IP-54 хамгаалалтын зэрэглэлтэй бүтээгдэхүүн юм.

  1. Автомат таслуурын хэсгийг тусад нь шийдэж, тоолуурын хэсгээс гадна цоожлох шийдлийг гаргасан нь байцаагч автомат таслууртай аюулгүй харьцах,  гадны сөрөг хүчин зүйлээс сэргийлэх боломжтой.
  2. Нөгөөтэйгүүр тоолуурын хэсэгт гүйдэг цонх суурилуулж хэрэглэгч тоолуурын заалт буюу хэрэглээгээ чөлөөтэй хянах боломжийг тус тус бүрдүүлсэн.

ТАНИЛЦУУЛГА ҮЗЭХ БОЛ ЭНД ДАРНА УУ

Үнийн санал


Хүсэлт илгээх