card

ProCube.E

Бэлэн байхгүй

''БНЦМҮ'' ХХК нь 12 жилийн хуримтлагдсан туршлага дээр суурилан ProCube.E загварын нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламжийг зохион бүтээж дотооддоо үйлдвэрлэж байна.

ProCube.E хуваарилах байгууламжийн оруулга болон секц холболтийн хэсэгт “Schneider Electric”-ийн Еasypact брэндийн MVS загварын агаарын тусгаарлагчтай хүчний автомат таслуураар тоноглодог.

Гаргалга хэсгийг дараах 2 төрлийн шийдлээр суурилуулдаг. 

  1. Автомат гаргалгатай загвар
  2. Их биеэс сугарч гардаг загвар

Еasypact брэндийн NSХ загварын автомат таслуураар их биеээс сугарч гардаг загвар нь таслалт залгалт хийх явцад нүдэнд харагдах байдлаар автомат таслуурын хэсэг сугарч ил гарч үзлэг оношлогоо хийх үеийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан.

ProCube.E загварын хуваарилах байгууламж нь хялбаршуулсан хийцтэй, овор хэмжээ бага, засвар үйлчилгээ шаардахгүй, аюулгүй ажиллагааг дээд зэргээр хангасан онцлох бүтээгдэхүүн юм.

Бүтээгдэхүүний давуу талууд:

  • Олон улсын стандарт шаардлагыг бүрэн хангасан.Ачаалалттай үед таслалт залгалт хийх боломжтой
  • Овор хэмжээ бага
  • Хялбаршуулсан хийц загвартай
  • Суурилуулахад хялбар ажиллагаатай
  • Засвар үйлчилгээ шаардахгүй бат бөх

Үнийн санал


Хүсэлт илгээх