card

ProEnergy.E1000

Бэлэн байхгүй

ProEnergy.E загварын Урьдчилан үйлдвэрлэсэн хаалттай дэд өртөө нь 1000кВА чадалтай өндөр талдаа 10(6)кВ хүчдэлтэй 50Гц давтамжтай гурван фазын хувьсах гүйдлийн цахилгаан энергийг нам талдаа 0.4кВ-ын хүчдэлд бууруулан хувиргаж, цахилгаан эрчим хүчийг хуваарилан түгээх зориулалттай.

ProEnergy.E загвар нь хүчний трансформаторууд, өндөр, нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж, удирдлагын төхөөрөмж, дагалдах тоноглол болон холболт хэлхээнүүдийг багтаадаг хамгаалагдсан байгууламж бөгөөд эх орондоо үйлдвэрлэн бүрэн угсарч нийлүүлдгээрээ онцлогтой.

''БНЦМҮ'' ХХК нь Урьдчилан үйлдвэрлэсэн хаалттай дэд өртөө бүтээгдэхүүнийг олон улсын IEC 62271-202 стандартын шаардлагад нийцүүлэн үйлдвэрлэж аюулгүй, найдвартай ажиллагааг өндөр түвшинд ханган 2018 онд MNS IEC 62271:202 тохирлын гэрчилгээгээр баталгаажуулсан.

Гадна байгууламж нь овор хэмжээ бага, өнгө үзэмж сайтай учраас хүрээлэн буй орчны экстерьер дизайнд зохицох байдал, төслийн талбайн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх боломжтой учраас хэрэглэгчдийг таашаалд бүрэн нийцсэн эрэлттэй бүтээгдэхүүн болоод байна.

Үнийн санал


Ажлын зураг 

PE.E2х1000кВА - Өндөр талдаа 9 ячейктай, нам талдаа 1 секцэндээ 12 гаргалгатай, секц холбогч, автомат сэлгэн залгагчтай

PE.E2х1000кВА - Өндөр талдаа 9 ячейктай, нам талдаа 1 секцэндээ 10 гаргалгатай, секц холбогч, автомат сэлгэн залгагчтай

PE.E2х1000кВА - Өндөр талдаа 9 ячейктай, нам талдаа 1 секцэндээ 8 гаргалгатай, секц холбогч, автомат сэлгэн залгагчтай

PE.E2х1000кВА - Өндөр талдаа 9 ячейктай, нам талдаа 1 секцэндээ 6 гаргалгатай, секц холбогч, автомат сэлгэн залгагчтай

PE.E2х1000кВА - Өндөр талдаа 9 ячейктай, нам талдаа 1 секцэндээ 4 гаргалгатай, секц холбогч, автомат сэлгэн залгагчтай

PE.E2х1000кВА - Өндөр талдаа 7 ячейктай, нам талдаа 1 секцэндээ 12 гаргалгатай, секц холбогч, автомат сэлгэн залгагчтай

PE.E2х1000кВА - Өндөр талдаа 7 ячейктай, нам талдаа 1 секцэндээ 10 гаргалгатай, секц холбогч, автомат сэлгэн залгагчтай

PE.E2х1000кВА - Өндөр талдаа 7 ячейктай, нам талдаа 1 секцэндээ 8 гаргалгатай, секц холбогч, автомат сэлгэн залгагчтай

PE.E2х1000кВА - Өндөр талдаа 7 ячейктай, нам талдаа 1 секцэндээ 6 гаргалгатай, секц холбогч, автомат сэлгэн залгагчтай

PE.E2х1000кВА - Өндөр талдаа 7 ячейктай, нам талдаа 1 секцэндээ 4 гаргалгатай, секц холбогч, автомат сэлгэн залгагчтай

PE.E2х1000кВА - Өндөр талдаа 9 ячейктай, нам талдаа 1 секцэндээ 12 гаргалгатай, секц холбогч, гар сэлгэн залгагчтай

PE.E2х1000кВА - Өндөр талдаа 9 ячейктай, нам талдаа 1 секцэндээ 10 гаргалгатай, секц холбогч, гар сэлгэн залгагчтай

PE.E2х1000кВА - Өндөр талдаа 9 ячейктай, нам талдаа 1 секцэндээ 8 гаргалгатай, секц холбогч, гар сэлгэн залгагчтай

PE.E2х1000кВА - Өндөр талдаа 7 ячейктай, нам талдаа 1 секцэндээ 12 гаргалгатай, секц холбогч, гар сэлгэн залгагчтай

PE.E2х1000кВА - Өндөр талдаа 7 ячейктай, нам талдаа 1 секцэндээ 10 гаргалгатай, секц холбогч, гар сэлгэн залгагчтай

PE.E2х1000кВА - Өндөр талдаа 7 ячейктай, нам талдаа 1 секцэндээ 8 гаргалгатай, секц холбогч, гар сэлгэн залгагчтай

Танилцуулга

Fupact загварын гал хамгаалагчтай ачаалал таслагч

Цэнэг шавхагч танилцуулга

RM6 танилцуулга

Easypact MVS танилцуулга

Ашиглалтын гарын авлага

Fupact загварын гал хамгаалагчтай ачаалал таслагч

Easypact брэндийн MVS загварын агаарын тусгаарлагчтай хүчний автомат таслуур

RM6 ашиглалтын заавар

Easypact MVS ашиглалтын заавар

Тоноглолын паспорт

Тохирлын гэрчилгээ

Хуурай салгуур 0.4КВ сертификат

Цэнэг шавхагч сертификат

Fupact certificate-1

Fupact certificate-2

Техникийн үзүүлэлт

Техникийн үзүүлэлт татах

 

Хүсэлт илгээх