card

Тусгай төсөлт захиалга

Бэлэн байхгүй

Тусгай төсөлт захиалга нь хэрэглэгчийг төслийн талбайд бодитой хэмнэлт хийх боломжийг бүрдүүлсэн шинэлэг шийдэл юм. Төслийн цахилгаан хангамжийн дэд бүтцийг найдвартай бөгөөд бага талбай ашиглан байгуулахад энэхүү шийдэл тусална.

Захиалагчийн хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан хүчин чадалтай хаалттай трансформаторын дэд өртөөг суурилуулах байршил, зай талбайд тохируулан таны хүссэн хэмжээ загвараар хамгийн бага зай талбайд байрлуулах боломжит хувилбарыг цахилгаан техникийн дүрэмд нийцүүлэн зохион бүтээж байна.

Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчийн хүссэн хувилбараар бид шийдэл гарган зөвхөн танд зориулсан цорын ганц загварыг үйлдвэрлэнэ.

Таны эзэмшил газрын зай талбайг хэмнэсэн зөв сонголт болох тусгай төсөлт захиалгыг авч байна.

Үнийн санал


Блокын гарчиг / html

Хүсэлт илгээх