card

ProCube.R-M

Бэлэн байхгүй

ProCube.R-M загвар нь 220В/380В-ийн хүчдэлийн разетка болон хамгаалалтын автомат таслуур суурилуулсан гадна зориулалтын зөөврийн розетка юм.

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт алслагдсан зайнд байнгын тэжээл авах шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн холболтод ашиглаж гадаа талбайд суурилуулахад зориулагдсан IP-67 зэрэгтэй бүтээгдэхүүн юм.

ProCube.R-M загварын зөөврийн розетканы гадна хайрцагны хэмжээ, өнгө загвар, дотор суурилуулах автомат таслуур, хүчдэлийн розетканы марк, тоо ширхэгийг хэрэглэгч, захиалагчийн шаардлагад нийцүүлэн үйлдвэрлэдэг.

Үнийн санал


Хүсэлт илгээх