card

ProCube.RM

Бэлэн байхгүй

ProCube.RM /PC.RM/ загвар нь 220В/380В-ийн хүчдэлийн розетка болон хамгаалалтын автомат таслуур суурилуулсан гадна зориулалтын зөөврийн розетка юм.

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт алслагдсан зайнд байнгын тэжээл авах шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн холболтод ашиглаж гадаа талбайд суурилуулахад зориулагдсан IP54 шаардлагыг хангасан.

ProCube.RM загварын зөөврийн розетканы гадна хайрцгийн хэмжээ, өнгө загвар, дотор суурилуулах автомат таслуур, хүчдэлийн розетканы марк, тоо ширхгийг хэрэглэгч, захиалагчийн шаардлагад нийцүүлэн үйлдвэрлэдэг.

Үнийн санал


Хүсэлт илгээх