card

ProCube.W-WH

Бэлэн байхгүй

ProCube.W-WH загвар нь 2-6 ширхэг тоолуур суух зориулалттай барилгын давхрын самбар бөгөөд тоолуурын болон холбооны гэсэн үндсэн 2 хэсгээс бүрддэг. ProCube.W-WH загварын давхрын самбар нь Шнайдер Электрик ХХК-ийн Декрафт брэндийн автомат таслуураар тоноглож аюулгүй найдвартай ажиллагааг бүрэн хангасан. Дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа давуу талын хүрээнд  барилга угсралтын компаниудад зориулан давхрын самбараа карказ, тоноглол, жааз гэсэн 3-н хэсгээр тус тусад нь салгаж барилгын үйл явцад нь тохируулан хэсэгчилж нийлүүлдэг онцлогтой. Энэхүү хэсэгчилж нийлүүлэх процесс нь барилга угсралтын компаниудын үйл ажиллагааг хөнгөвчилж эрсдэлээс хамгаалсан шийдэл болсон.

Үнийн санал


Хүсэлт илгээх