card

Гадна цахилгаан хангамж

 

Танилцуулга үзэх

ProEnergy.Z-R Бага оврын иж бүрэн трансформаторын дэд өртөө

25-40кВА чадалтай 10(6)/0.4кВ хүчдэлд ажиллах бага оврын иж бүрэн трансформаторын дэд өртөө

Иж бүрэн трансформаторын дэд өртөө нь төмөр замын өртөө, зөрлөг, мал аж ахуй, тариалан болон хөдөө аж ахуйн салбар зэрэг алслагдсан талбайд 380В авах хэрэгцээний онцлогт нийцүүлэн зохион бүтээсэн бүтээгдэхүүн юм.

Гадна цахилгаан хангамж

Хүсэлт илгээх