card

Барилгын түр тэжээлийн самбар

 

Танилцуулга үзэх

Барилгын түр тэжээлийн самбар

ProCube загварын түр тэжээлийн самбарыг розеткатай болон розеткагүй 2 төрлөөр хамгийн оновчтой минимал шийдлээр зохион бүтээж, үйлдвэрлэн нийлүүлж байна.

Барилгын төсөл хэрэгжих явцад түр болон байнгын тэжээл авах шаардлагатай, тоног төхөөрөмжийн холболтод ашиглахад зориулагдсан.

ProCube загварын түр тэжээлийн самбарын гадна хайрцгийн хэмжээ, өнгө загвар, дотор суурилуулах тоноглолууд болон хүчдэлийн розетканы марк, тоо ширхгийг хэрэглэгчийн шаардлагад нийцүүлэн үйлдвэрлэдэг.

Хүсэлт илгээх